Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
A. Městské muzeum Přerov
I. Úřední knihy
1. Knihy správní

1Kniha zápisů ze schůzí kuratoria městského muzea za období 24. 10. 1902 - 10. 2. 19421902-1942úřední kniha