Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
A. Městské muzeum Přerov
I. Úřední knihy
2. Knihy evidenční

2Kniha návštěv zámecké bašty1931-1944úřední kniha