Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
A. Městské muzeum Přerov
II. Spisový materiál
1. Spisy
a) Vedení a správa muzea

3Sestavování nových stanov kuratoria městského muzea1933karton1
4Návrh stanov spolku Vlastivědná společnost při městském muzeu[1920]karton1
5Zápisy ze schůzí kuratoria městského muzea1905-1947karton1
6Statistické údaje o muzeu včetně formulářů a dotazníků kulturních institucí1907-1934karton1
7Členství městského muzea ve Svazu československých muzeí - oběžníky, zpráva Ladislava Hudečka o 10. výročním sjezdu, delegování členů kuratoria na sjezdy, členská legitimace1919-1934karton1
8Členství městského muzea ve Společnosti Národopisného muzea českoslovanského, resp. v Národopisné společnosti českoslovanské - oběžníky, členské příspěvky1905-1934karton1
9Spolupráce se Zemědělským muzeem v Praze v souvislosti s avizovaným zřízením zemědělského oddělení1930karton1
10Oběžníky různých institucí a spolků z ČSR v muzejních záležitostech1906-1934karton1
11Prostory muzea - pronájem místností, adaptace zámecké budovy včetně zřízení telefonní stanice1908-1931karton1
12Subvence a finanční podpory poskytnuté muzeu1906-1931karton1