Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
A. Městské muzeum Přerov
II. Spisový materiál
1. Spisy
b) Funkcionáři

13Funkcionáři a zaměstnanci muzea, mj. rezignace, úmrtí, hledání vhodného kustoda1905-1933karton1