Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
A. Městské muzeum Přerov
II. Spisový materiál
1. Spisy
c) Zájmová a odborná činnost

14XVI. výroční sjezd Svazu československých muzeí v Přerově - pozvánky, přihlášky institucí a osob, omluvy, prezenční listina1935karton1
15Instalace a uspořádání sbírek městského muzea v budově přerovského zámku1929-1930karton1
16Archiv a knihovna muzea - uspořádání, pořizování opisů archiválií1930-1932karton1
17Letem středomoravským pravěkem - tištěný průvodce expozicí pravěku vypracovaný Josefem Krumpholcem1936karton1
18Koupě a dary předmětů a literatury od různých institucí a jednotlivců1905-1934karton1
19Údaje o vykopávkách prehistorických předmětů1905-1931karton2
20Hromadné nálezy mincí1923-1934karton2
21Péče o architektonické památky1930-1933karton2
22Návštěvy muzea - ohlášení návštěvy, poděkování, mj. významné osoby, školní třídy1910-1934karton2
23Zapůjčení muzejních předmětů institucím i jednotlivcům1924-1934karton2
24Propůjčení přednáškového a výstavního sálu v zámku spolkům a umělcům za účelem pořádání přednášek a výstav1930-1934karton2