Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
A. Městské muzeum Přerov
II. Spisový materiál
1. Spisy
e) Zahraniční korespondence

30Dotaz muzea ohledně archiválií Žerotínů uložených ve Vratislavi, nabídka skříní z Drážďan, nabídka portrétu Komenského z Mannheimu, nabídka starých knih z Lipska, nabídka starožitnictví z Aušpurku1930-1934karton2