Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
A. Městské muzeum Přerov
II. Spisový materiál
1. Spisy

a) Vedení a správa muzea
b) Funkcionáři
c) Zájmová a odborná činnost
d) Domácí korespondence
e) Zahraniční korespondence