Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
A. Městské muzeum Přerov
III. Účetní materiál
1. Účetní spisy

31Účty příjmů a výdajů národopisného odboru a městského muzea(1896)1913-1931karton2
32Účetní doklady(1901)1902-1924karton2