Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
B. Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
I. Úřední knihy
1. Knihy evidenční

33Kniha záznamů vykonané práce1956-1957úřední kniha
34Kniha záznamů vykonané práce1957-1959úřední kniha