Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
B. Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
II. Spisový materiál
2. Spisy
c) Personální záležitosti

82Kolektivní smlouvy 1970-1979karton4
83Seznamy zaměstnanců, výkazy o počtu odborníků podle vzdělání, výkazy o pracovní neschopnosti 1960-1988karton4
84Zaměstnanecké záležitosti, mj. rozhodnutí o přijetí, rozvázání pracovního poměru, zvýšení platu, odměny, hodnocení1956-1980karton4
85Stížnost muzejnice Marie Hájkové kvůli rozvázání jejího pracovního poměru1960-1961karton4
86Školení, instruktáže, doplnění vzdělání zaměstnanců1960-1969karton4
87Dobrovolní pracovníci, mj. hodnocení, odměny, doporučení1960-1978karton4
88Blahopřání k životním jubileím, kondolence1960-1972karton4
89Neúspěšné žádosti o pracovní místa1959-1973karton4