Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
B. Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
II. Spisový materiál
2. Spisy
d) Zájmová a odborná činnost

90Dobrovolné kroužky - personální složení, plány činnosti, zprávy o činnosti1959-1974karton4
91Archeologické výzkumy a nálezy1959-1967karton4
92Koupě, převody a dary předmětů a literatury od různých institucí a jednotlivců1958-1978karton4
93Konzervování, restaurování a preparování předmětů muzea1960-1969karton5
94Studijní zájezdy muzejních pracovníků, expedice Po stopách J. A. Komenského1959-1970karton5
95Expozice a pamětní síně - přípravy a provedení1956-1967karton5
96Přírodovědná expozice Zvířena Přerovska - popis, otevření, průvodce expozicí1960karton5
97Výstavy a putovní výstavky, mj. nabídka výstav, domluvy ohledně konání, pozvánky1959-1972karton5
98Přednášky, besedy a divadelní představení konané muzeem1960-1970karton5
99Publikační činnost muzea a jeho pracovníků, příspěvky různých osob do muzejních publikací1959-1974karton5
10028. březen Den učitelů - brožůrka vydaná ve spolupráci s Osvětovým domem v Přerově[1970]karton5
101Posouzení vlastivědného zpravodaje Vítkovsko, vyjádření k libretu expozice Revoluční tradice Valašska ve Vsetíně1965-1973karton5
102Umístění pamětní desky J. G. Mendela na budovu školy v Lipníku nad Bečvou1964karton5
103Setkání uměleckých kovářů Hefaiston na hradě Helfštýně1986-1988karton5
104Konání Okresního srazu mládeže a Dukelského závodu branné zdatnosti v prostoru hradu Helfštýna1966-1970karton5
105Návštěvy muzea - instituce, spolky, turisté, vědci1960-1970karton5
106Zapůjčování muzejních předmětů různým institucím a osobám1959-1967karton5
107Dotazy institucí a badatelů ohledně zjištování různých údajů včetně odpovědí muzea1959-1970karton5
108Odběr časopisů a novin1961-1966karton5
109Seznam knih vyřazených do sběru1965karton5