Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
B. Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
II. Spisový materiál
2. Spisy
e) Činnost v oblasti kronikářství, památkové péče a ochrany přírody

110Metodická činnost muzea v oblasti kronikářství, mj. aktivy kronikářů, hlášení o vedení kronik, zprávy o stavu kronik1959-1965karton6
111Zápisy z inspekcí kulturně-osvětové práce v obcích1962-1969karton6
112Vymezení úkolů v oblasti památkové péče1962-1968karton6
113Zápisy ze schůzí okresní komise státní památkové péče a ochrany přírody1960-1965karton6
114Zprávy o činnosti okresní komise státní památkové péče a zprávy o činnosti okresního konzervátora1960-1963karton6
115Revize majetkoprávních a uživatelských vztahů na památkových objektech okresu Přerov provedená muzeem1963karton6
116Činnost na úseku památkové péče, mj. zajištění oprav objektů, převzetí objektů do péče1959-1976karton6
117Generální oprava zvonice v Lipníku nad Bečvou - projektová dokumentace1962karton6
118Zprávy o činnosti konzervátora státní ochrany přírody1960-1964karton6
119Činnost na úseku ochrany přírody, mj. péče o přírodní rezervace, soupisy zámeckých zahrad a starých stromů, kolonie vzácných živočichů1960-1970karton6
120Moravská ornitologická stanice Přerov, mj. přičlenění k muzeu, průvodní zpráva k naučné stezce, objednávka opic, kroužkování, budování voliér, dovoz papoušků z Kolumbie1960-1977karton6
121Ornitologická pozorovací stanice v chatě u Lobodic, mj. odborné a rekreační využití1961-1966karton6