Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
B. Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
II. Spisový materiál
2. Spisy
f) Majetkové a hospodářské záležitosti

122Inventarizace majetku, výkazy o základních prostředcích1960-1980karton6
123Prostory muzea - žádosti o přidělení budov a místností do užívání, nájmy a vykoupení budov, adaptace a opravy1959-1973karton6
124Požadavky na dopravní prostředky, povolování cest vozidlem muzea, nákup motocyklu1961-1970karton7
125Rozpočet muzea1960-1988karton7
126Přehledy a výkazy hospodaření1959-1984karton7
127Rozbor stavu závodního stravování1983karton7