Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
B. Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
II. Spisový materiál
2. Spisy

a) Písemnosti městských muzeí z přerovského okresu
b) Vedení, správa a kontrola muzea
c) Personální záležitosti
d) Zájmová a odborná činnost
e) Činnost v oblasti kronikářství, památkové péče a ochrany přírody
f) Majetkové a hospodářské záležitosti