Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
B. Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
III. Účetní materiál
1. Účetní knihy

128Pokladní kniha1964-1969úřední kniha
129Inventární kniha1957-1961úřední kniha