Archiv uložení:Státní okresní archiv Přerov
Název fondu:Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov
Datace:(1896) 1902-1988
Zpracovatel:Bc. Petr Jirák,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Přerov
Značka:
NAD:1324
Rok vzniku:2009
Metráž (bm):1,15
Stav ke dni:2009-02-18
Prohlížet fond
Stažení fondu