Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Císařov
A. Obecní úřad 1850-1945
I. Úřední knihy
1. Knihy všeobecné správy obce

1Pamětní kniha obce1929-1938úřední kniha
2Kniha zápisů ze schůzí obecního výboru a místní školní rady za období 20. 3. 1908 - 19. 7. 19141908-1914úřední kniha
3Kniha zápisů ze schůzí obecního výboru (zastupitelstva) a místní školní rady za období 29. 7. 1914 - 28. 5. 19281914-1928úřední kniha
4Kniha zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva za období 13. 6. 1928 - 24. 5. 19441928-1945úřední kniha
5Kniha zápisů ze schůzí finanční komise1920-1945(1950)úřední kniha
6Matrika rodin a osob příslušných do obce/1890/-1945(1949)úřední kniha
7Matrika rodin a osob nepříslušných do obce/1900/-1945(1947)úřední kniha
8Kniha domovského práva1910-1945(1949)úřední kniha
9Kniha vydaných domovských listů, pracovních a čeledních knížek1891-1944úřední kniha
10Abecední seznam obyvatel obce1901úřední kniha