Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Císařov
A. Obecní úřad 1850-1945
I. Úřední knihy
2. Evidenční knihy agendy bezpečnosti a veřejného pořádku

11Jateční protokol1939-1944úřední kniha
12Trestní kniha1887-1918úřední kniha