Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Císařov
A. Obecní úřad 1850-1945
I. Úřední knihy
3. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení ve státních záležitostech

13Evidenční kniha trvale dovolených, záložníků a náhradních záložníků1880-1923úřední kniha
14Ohlašovací kniha trvale dovolených, záložníků a náhradních záložníků1888-1915úřední kniha
15Ohlašovací kniha o pobytu mužstva v záloze a na trvalé dovolené1920-1931úřední kniha
16Ohlašovací kniha o pobytu mužstva v záloze a na trvalé dovolené1931-1937úřední kniha
17Seznam rezervistů z obce1871-1920úřední kniha
18Parcelní protokol1905úřední kniha