Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Císařov
A. Obecní úřad 1850-1945
I. Úřední knihy

1. Knihy všeobecné správy obce
2. Evidenční knihy agendy bezpečnosti a veřejného pořádku
3. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení ve státních záležitostech