Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Císařov
A. Obecní úřad 1850-1945
II. Spisový materiál
1. Registraturní pomůcky

19Podací protokol za období 28. 3. 1898 - 18. 9. 19111898-1911podací protokol
20Podací protokol za období 20. 9. 1911 - 23. 9. 19231911-1923podací protokol
21Podací protokol za období 1. 10. 1923 - 27. 7. 19291923-1929podací protokol
22Podací protokol za období 2. 8. 1929 - 4. 9. 19331929-1933podací protokol
23Podací protokol za období 4. 9. 1933 - 10. 3. 19381933-1938podací protokol
24Podací protokol za období 9. 3. 1942 - 8. 7. 19431942-1943podací protokol
25Podací protokol za období 8. 7. 1943 - 30. 3. 19451943-1945podací protokol
26Rejstřík k podacímu protokolu1942-1945index