Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Císařov
A. Obecní úřad 1850-1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
a) Obec a její správa

27Domovské právo, mj. přijetí osob do svazku obce, domovské listy1884-1943karton1
28Evidence obyvatel, mj. seznamy mladíků, výpisy z matrik, oznámení o sňatcích, úmrtní listy, vyšetření totožnosti1917-1942karton1
29Stanovení diet pro členy obecního zastupitelstva v Císařově moravským zemským výborem1922karton1
30Revize hospodaření obce provedené moravským zemským výborem a okresním úřadem1915-1938karton1
31Protokol o předání obecní správy1927karton1