Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Císařov
A. Obecní úřad 1850-1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
b) Správa obecního majetku

32Obecní inventáře1925-1943karton1
33Pozemnostní archy1901-1945karton1
34Pronájem obecních pozemků1913-1942karton1
35Prodeje a koupě obecních pozemků1904-1939karton1
36Prodej obecního domu č. p. 481922-1923karton1
37Koupě domu č. p. 112 v Majetíně od Rolnické záložny v Brodku1933karton1
38Smlouva s obecním sluhou - opatrovníkem plemenných býků, smlouva o umístění obecního plemeníka, práva a povinnosti býčího odboru, žádost o povolení stavby nového chléva pro obecního býka1895-1943karton1
39Obecní dluhy a půjčky včetně válečných půjček1911-1926karton1
40Obecní rozpočty1909-1943karton1
41Obecní přirážky k rozpočtovým účelům, výkazy o obecních přirážkách1911-1941karton1