Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Císařov
A. Obecní úřad 1850-1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
c) Péče o bezpečnost a veřejný pořádek

42Postrkové listy1918karton1
43Vyhoštění Františka Horáka z obce1932karton1
44Poslední vůle (Horák, Silvestr Pospíšil)1931-1939karton1
45Pojistka obce proti krádeži vloupáním1937karton1
46Stavba silnice Rokytnice - Císařov - Citov, mj. projekt, kolaudace, změny v držbě pozemků nastalé kvůli stavbě 1924-1943karton1
47Stavba silnice Brodek - Císařov, mj. projekt, technické šetření, výpůjčky1929-1932karton1
48Výtah ze seznamu silničních ochranných pásem při silnici Rokytnice - Císařov - Citov1943karton1
49Seznamy osob civilní protiletecké ochrany1938karton1
50Zřízení telefonní hovorny v obci1938-1939karton1
51Soupisy hovězího a vepřového dobytka1911-1943karton1
52Zásobovací plán obce na měsíc září 1917, poznámky k zásobování obce za druhé světové války, domácí porážky1917-1944karton1
53Léčebná péče - výlohy za pobyty v léčebných zařízeních1920-1929karton1
54Soukromá výstavba, novostavby a přestavby rodinných domů a hospodářských budov, mj. žádosti o stavební povolení, udělení stavebního povolení, 51 ks plánů (jména majitelů viz příloha)1892-1944karton2
55Stížnost Františka Zamazala ohledně stavební záležitosti1925-1928karton2
56Přístavba obecné školy1914karton2
57Stavba obecního chléva, oprava obecních chlévů - rozpočet výloh1895-1934karton2
58Kolaudace kanálu na odvádění odpadových vod z mlékárny, kolaudace melioračního projektu Brodek - Citov - Císařov, mj. 1 plán: Nákres na postavení betonové vodní zástavy v příkopě - řezy podélný a příčný autor: Stavební kancelář Karel Herink místo a rok vzniku: Brodek u Přerova 1923 měřítko: 1 : 50, 1 : 100 jazyk: čes. technika: tisk na paus. pap., kolor. rozměry: 48 x 37 cm1916-1923karton2
59Elektrifikace obce - projekt, připojení na sítě Středomoravských elektráren, kolaudace elektrovodního zařízení1911-1936karton2