Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Císařov
A. Obecní úřad 1850-1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
d) Péče o veřejné ústavy a zařízení

60Chudinský fond obce - zřízení1910-1913karton2
61Výměry státní starobní podpory1929-1931karton2
62Povolení Okresního úřadu místní skupině válečných poškozenců konat veřejné sbírky na vánoční nadílku pro své potřebné členy a sirotky1938karton2
63Objednávky zvonů, odvedení zvonu1933-1942karton2