Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Císařov
A. Obecní úřad 1850-1945
III. Účetní materiál
1. Účetní knihy

73Hlavní účetní kniha1935úřední kniha
74Hlavní účetní kniha1936úřední kniha
75Hlavní účetní kniha1937úřední kniha
76Hlavní účetní kniha1938úřední kniha
77Hlavní účetní kniha1939úřední kniha
78Hlavní účetní kniha1940úřední kniha
79Hlavní účetní kniha1941úřední kniha
80Hlavní účetní kniha1942úřední kniha
81Hlavní účetní kniha1943úřední kniha
82Pokladní deník1933-1936úřední kniha
83Pokladní kniha chudinského fondu1923-1945(1949)úřední kniha