Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Císařov
A. Obecní úřad 1850-1945
III. Účetní materiál
2. Účetní spisy

84Výroční obecní účty1893-1944karton3
85Zvláštní rozpočty a výroční účty o nákladech na opatření a vydržování obecních plemeníků, účty příjmů a vydání na obecní býky1893-1944karton3
86Vedlejší rozpočty a účty chudinského fondu obecního1927-1944karton3
87Školní rozpočty a výroční účty 1916-1943karton3