Archiv uložení:Státní okresní archiv Přerov
Název fondu:Archiv obce Císařov
Datace:1871-1945 (1950)
Zpracovatel:Bc. Petr Jirák,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Přerov
Značka:
NAD:1326
Rok vzniku:2009
Metráž (bm):1,10
Stav ke dni:2009-04-30
Prohlížet fond
Stažení fondu