Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Císařov
A. Úřední knihy
2. Knihy evidenční

2Ohlašovací kniha o pobytu mužstva v záloze a na trvalé dovolené1945-1949úřední kniha
3Soupis parcel1963úřední kniha
4Soupis parcel1966úřední kniha
5Soupis parcel1971úřední kniha
6Soupis parcel1973úřední kniha
7Evidenční listy parcel1963úřední kniha
8Evidenční listy parcel1966úřední kniha
9Evidenční listy parcel1973úřední kniha
10Seznam a rejstřík uživatelů a vlastníků parcel/1963/úřední kniha
11Rejstřík uživatelů a vlastníků parcel1966úřední kniha