Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Císařov
B. Spisový materiál
1. Registraturní pomůcky

12Podací protokol za období 30. 3. 1945 - 2. 12. 19461945-1946podací protokol
13Podací protokol za období 5. 12. 1946 - 27. 4. 19481946-1948podací protokol
14Podací protokol za období 27. 4. 1948 - 12. 10. 19491948-1949podací protokol
15Podací protokol za období 13. 10. 1949 - 29. 11. 19511949-1951podací protokol
16Podací protokol za období 4. 1. 1952 - 5. 1. 19551952-1955podací protokol
17Podací protokol za období 5. 1. 1955 - 21. 2. 19581955-1958podací protokol