Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Císařov
B. Spisový materiál
2. Spisy
a) Statutární záležitosti organizace, kontrola

18Volby do Národního shromáždění1946karton1
19Volby do Národního shromáždění1948karton1
20Volby do Národního shromáždění a národních výborů1954karton1
21Volby do národních výborů1957karton1
22Doplňovací volby do MNV1958karton1
23Volby do Národního shromáždění a národních výborů1960karton1
24Volby do národních výborů1971karton1
25Soudci z lidu, osoby povolané za porotce1947-1953karton1
26Statistické údaje o obci1945-1972karton1
27Obecně závazná nařízení MNV1971-1975karton1
28Hodnocení činnosti MNV a komisí1951-1974karton1
29Plány činnosti pléna a rady MNV1952-1957karton1
30Zápisy rady MNV1951-1952karton1
31Zápisy pléna MNV1946-1971karton1
32Zápisy finanční komise1945-1962karton1
33Zápisy zemědělské komise1946-1960karton1
34Zápisy ze schůzí školské a kulturní komise1963-1974karton1
35Plány činnosti komise péče o pracující1954-1959karton1
36Manifestační schůze občanů s heslem Za světový mír, rezoluce občanů1949-1953karton2
37Závazky MNV a organizací1964-1972karton2
38Soutěže MNV1948-1957karton2
39Zaměstnanci a funkcionáři MNV, mj. personální obsazení komisí, jmenování, odvolání, odměny1945-1972karton2
40Prověrky činnosti MNV1958-1974karton2
41Revize hospodaření MNV1951-1972karton2