Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Císařov
B. Spisový materiál
2. Spisy
k) Lesní a vodní hospodářství

136Seznam vlastníků lesa, převod lesa v katastrálním území obce podniku Státní lesy v Krnově1947-1968karton12
137Těžba a odvoz dřeva1946-1954karton12
138Myslivecké sdružení1948-1972karton12
139Prohloubení rybníka, předání vodní nádrže do užívání veřejnosti, zrušení vodního příkopu Steklá, inventarizace vodních ploch v obci1963-1974karton12
140Vodohospodářské záležitosti JZD1971-1974karton12
141Studny - soupis, znečištění1949-1956karton12