Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Císařov
B. Spisový materiál
2. Spisy
l) Zdravotnictví a sociální péče

142Zajištění lékařské péče v obci, očkování, zdravotní osvěta, péče o důchodce a sociálně slabé občany, pomoc z doplňkové péče1946-1972karton12
143Úrazové pojištění zemědělských a lesních podniků, mj. výběrčí seznamy, oběžníky1945-1950karton12