Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Císařov
B. Spisový materiál
2. Spisy
n) Kultura

146Výkazy a plány kulturně-výchovné činnosti1949-1965karton12
147Příjezd Vesnického divadla z Prahy1953karton12
148Hlášení osvětových podniků, mj. zájezdy putovního kina, ochotnická představení, přednášky, besedy1946-1957karton12
149Knihovna, mj. výkazy o činnosti1947-1972karton12
150Poznámky k historii obce1948-1952karton12
151Pomník padlého sovětského vojáka Věděněva, pomník padlých ve světových válkách1945-1965karton12
152Přemístění sochy sv. Anny z vozovky na trávník1972karton12