Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Císařov
B. Spisový materiál
2. Spisy
b) Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku

42Domovní čísla - kontrola, přidělení1957karton2
43Činnost politických stran, spolků a společenských organizací v obci, mj. NF, ČSL, KSČ, ČSČK, SČSP1946-1972karton2
44Výbor žen, mj. zápisy ze schůzí, plány práce, seznamy členek1954-1965karton2
45Sbírkové akce1945-1956karton2
46Soudní spisy, mj. změny ve vlastnictví nemovitostí, dědická řízení1947-1971karton2
47Trestní činnost občanů, trestní listy1946-1950karton2
48Vyšetřování osob podezřelých z kolaborace1945-1947karton2
49Němci přidělení na práci v obci, mj. seznam, srážky ze mzdy, odsun1945-1946karton2
50Odklizovací práce na nádraží v Brodku1945-1957karton2
51Opatření k zajištění dopravní bezpečnosti v obci, hlášení a evidence motorových vozidel1947-1972karton2
52Ochrana veřejného pořádku, přestupkové věci, stížnosti občanů1945-1972karton2
53Relace místního rozhlasu1947-1952karton2
54Požární ochrana, mj. požární technika, hlídky, místní hasičská jednota1946-1971karton3
55Zásobování Rudé armády a obyvatel obce1945-1949karton3
56Vojenská evidence osob - seznamy a charakteristiky branců1945-1972karton3
57Civilní obrana1953-1972karton3
58Povodňový plán obce1972karton3