Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Císařov
B. Spisový materiál
2. Spisy
c) Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

59Domovské právo, domovská příslušnost1945-1948karton3
60Domovní seznamy, seznam majitelů bytů1953-1969karton3
61Evidence obyvatel v obci1946-1972karton3
62Posudky, zprávy o pověsti, zprávy o majetkových poměrech obyvatel obce1952-1972karton3
63Žádosti o osvědčení o státní a národní spolehlivosti1945-1950karton3
64Účastníci druhého odboje1945-1972karton3
65Soupis repatriantů1945karton3
66Matriční záležitosti, výpisy z matrik1946-1957karton3