Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Císařov
B. Spisový materiál
2. Spisy
d) Finance a plánování

67Obecní inventáře za roky 1945-19481947-1949karton4
68Evidence a inventarizace majetku MNV1952-1976karton4
69Převody nemovitostí1947-1969karton4
70Pronájmy a prodeje obecních pozemků1946-1956karton4
71Konfiskace nepřátelského majetku, mj. zajištění, soupisy, dražba, vrácení majetku Alexandru Legezovi1945-1949karton4
72Přihlášky k soupisu nepřátelského majetku1946karton4
73Válečné škody na obecním a soukromém majetku, mj. výkazy škod, škody na budovách, přihlášky válečných škod, oznámení o krádežích z konce války1945-1948karton4
74Rozpočty MNV1945-1976karton5
75Výroční obecní účty za roky 1945-19481946-1949karton5
76Komplexní rozbory hospodaření MNV1959-1973karton5
77Rozpočty a výroční účty o chování veřejných plemeníků za roky 1945 a 19481947-1949karton5
78Školní rozpočty a výroční účty za roky 1945-19481946-1949karton5
79Rozpočty a výroční účty chudinského fondu obce za roky 1945-19481945-1949karton5
80Obecní poplatky a dávky1946-1975karton5
81Akční plány MNV1954-1965karton5