Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Císařov
B. Spisový materiál
2. Spisy
e) Územní plánování a výstavba obce

82Plánování výstavby v obci1947-1974karton5
83Akce M - adaptace budovy MNV1955-1957karton5
84Akce Z - výstavba kanalizace1965-1972(1979)karton5
85Akce Z - oprava školní budovy1966-1968karton5
86Akce Z - stavba požární zbrojnice1958-1961karton5
87Akce Z - stavba požární studny1966karton5
88Akce Z - stavba autobusových čekáren1965karton5
89Stavba stálého jeviště pro ochotníky - technická zpráva, 3 plány: Stavba stálého jeviště - půdorysy, řezy, čelní pohled. autor: neuveden místo a rok vzniku: Císařov 1958 měř.: 1:50, 1:75, 1:100 jazyk: čes. technika: tisk na pap., kolor. rozměry: 29,5 x 42 cm1958karton6
90Stavby budov JZD1956-1974karton6
91Projekt sjezdu do řeky Bečvy1951karton6
92Elektrifikace - plán na rok 1954, vybudování přípojky pro novou transformovnu1953-1969karton6
93Opravy veřejného elektrického osvětlení1956-1973karton6
94Soukromá výstavba, novostavby a adaptace rodinných domů a hospodářských budov, mj. žádosti o stavební povolení, udělení stavebního povolení, oceňování domů1946-1971karton6