Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Císařov
B. Spisový materiál
2. Spisy
f) Místní hospodářství

95Živnostenské záležitosti1946-1957karton6
96Bytové záležitosti1947-1972karton6
97Sběr odpadových surovin a vrbového proutí1945-1956karton6