Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Císařov
B. Spisový materiál
2. Spisy
g) Doprava, komunikace

98Opravy a údržba silnic1946-1972karton6
99Autobusová doprava1958-1972karton6
100Projekt dálkové kabelizace Olomouc - Vsetín (zápis o místním šetření), plánování dálkového kabelu Olomouc - Hranice1957-/1963/karton6
101Telefonní spojení1950-1956karton7
102Místní rozhlas - kabelové vedení, opravy, obnovení povolení1948-1974karton7