Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Císařov
B. Spisový materiál
2. Spisy
h) Obchod

103LSD Jednota, mj. drobné opravy, změny provozní doby, závady v zásobování, pojízdné prodejny1954-1972karton7