Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Císařov
B. Spisový materiál
2. Spisy
i) Pracovní síly

104Nábory pracovních sil, seznam osob dojíždějících do zaměstnání mimo okres, výpomoc v zemědělství1945-1968karton7