Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Císařov
B. Spisový materiál
2. Spisy

a) Statutární záležitosti organizace, kontrola
b) Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
c) Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
d) Finance a plánování
e) Územní plánování a výstavba obce
f) Místní hospodářství
g) Doprava, komunikace
h) Obchod
i) Pracovní síly
j) Zemědělství
k) Lesní a vodní hospodářství
l) Zdravotnictví a sociální péče
m) Školství
n) Kultura