Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Císařov
C. Účetní materiál
1. Účetní knihy

153Hlavní účetní kniha1945úřední kniha
154Hlavní účetní kniha1946úřední kniha
155Hlavní účetní kniha1947úřední kniha
156Hlavní účetní kniha1948úřední kniha
157Kniha příjmů1956úřední kniha
158Kniha příjmů1960-1975úřední kniha
159Kniha výdajů1964úřední kniha
160Kniha výdajů1965úřední kniha
161Kniha výdajů1966úřední kniha
162Kniha výdajů1967úřední kniha
163Kniha výdajů1968úřední kniha
164Kniha výdajů1969-1970úřední kniha
165Kniha výdajů1971-1973úřední kniha
166Kniha výdajů1974úřední kniha
167Kniha výdajů1975úřední kniha
168Pokladní deník1963-1964úřední kniha
169Pokladní deník1968-1970úřední kniha
170Pokladní deník1971-1974úřední kniha