Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Císařov
D. Ostatní materiál
1. Mapy

171Snímek katastrální mapy vydal: ONV v Přerově, technický referát, oddělení zeměměřické. místo a rok vydání: Přerov 1951 měř.: 1:2880 jazyk: čes. technika: tisk na paus. pap. rozměry: 30 x 21 cm 1 list1951mapa, atlas