Archiv uložení:Státní okresní archiv Přerov
Název fondu:Místní národní výbor Císařov
Datace:(1944) 1945-1976 (1979)
Zpracovatel:Bc. Petr Jirák,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Přerov
Značka:
NAD:1327
Rok vzniku:2009
Metráž (bm):1,80
Stav ke dni:2009-05-06
Prohlížet fond
Stažení fondu