Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Lidový soud Kojetín
1. Spisový materiál
1.1 Registraturní pomůcky
1.1.1 Agenda správní

1Prezidiální deník1949podací protokol
2Správní deník1951podací protokol
3Správní deník1952podací protokol
4Správní deník1953podací protokol
5Správní deník1954podací protokol
6Správní deník1955podací protokol
7Správní deník1956podací protokol
8Správní deník1957podací protokol
9Správní deník1958podací protokol
10Správní deník1959podací protokol
11Deník tajných spisů1949-1955podací protokol
12Deník tajných spisů1956-1958podací protokol
13Deník tajných spisů1959-1960podací protokol