Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Henčlov
A. Předchůdci obecní samosprávy do roku 1850
I. Spisový materiál
1. Spisy
a) Obec a její správa

1Odpověď rokytnické vrchnosti na stížnost henčlovských kolonistů ohledně vymezení jejich povinností včetně placení daní1795karton1