Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Henčlov
A. Předchůdci obecní samosprávy do roku 1850
I. Spisový materiál
1. Spisy
b) Obecní majetek

2Smlouva o prodeji kovárny Vincenci Kouřilovi se svolením rokytnické vrchnosti1807-1808karton1
3Smlouva o prodeji chaloupky Josefu Olivovi se svolením rokytnické vrchnosti1826-1827karton1
4Popis henčlovských polí zvaných Mlýniště1832karton1
5Žádost krajského úřadu v Hranicích o odstoupení dominikálního pozemku Čtvrtina henčlovské obci1845karton1