Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Henčlov
A. Předchůdci obecní samosprávy do roku 1850
I. Spisový materiál
1. Spisy
c) Berní záležitosti

6Odvádění platů a kontribuce, mj. domkáři Konstantin Hošák, Jan Ondrášek, Jan Skřička1820-1840karton1
7Výkaz náhrady kontribuce1848karton1